Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Stipendien myöntämisperusteet

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry jakaa vuosittain stipendejä tietotekniikkaa ja sen hyväksikäyttöä tukevaa opetusta antavien Pirkanmaan alueen oppilaitosten opiskelijoille. Stipendien jakamisen tarkoitus on tehdä yhdistystä tunnetuksi alan oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa ja palkita opiskelijoita opintomenestyksestä tai muusta erityisestä kunnostautumisesta sekä kannustaa opintojen menestyksekästä jatkamista.

Stipendien myöntämiseen pätevät seuraavat perusteet:
 

 1. Stipendin saajan on oltava kirjoilla jossakin Pirkanmaan alueen kunnassa.
 2. Stipendin saajan on opiskeltava jossakin Pirkanmaan alueella toimivassa, yhdistyksen sääntöjen 2§:ssä määriteltyä yhdistyksen tarkoitusta edistävää opetusta antavassa oppilaitoksessa.
 3. Stipendin myöntämisen perusteina voivat olla mm.
  - hyvä opintomenestys (arvosanat ja/tai opiskelutahti),
  - ansiokas opinnäytetyö,
  - muu erityinen kunnostautuminen opinnoissa tai opintoihin liittyvässä toiminnassa.
 4. Stipendi myönnetään harkinnan mukaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.
 5. Stipendin suuruuden määrää Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n hallitus yhdistyksen syyskokouksen vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varaaman määrärahan puitteissa.
 6. Stipendin saaja velvoitetaan toimittamaan yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen verkkomediassa julkaistavaksi kelpaava artikkeli ennen stipendin maksatusta.
 7. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n hallitus voi harkintansa mukaan poiketa edellisissä kohdissa määritellyistä stipendien jakoperusteista.