Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

PitKyber tutustui TAMKin Kyber-labraan 23.1.2018

Tampereen Ammattikorkeakoulu, TAMK, on perinteisesti ollut yksi merkittävistä ICT-kouluttajista ja käytännön soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä ansiokkaasti toteuttavista koulutuslaitoksista Pirkanmaan alueella. TAMK:n yhteistyö alueen ICT-yritysten ja järjestöjen, Pitky mukaan lukien, on myös ollut pitkäjänteistä ja hedelmällistä.

Uutena ICT-alan koulutuksena on TAMKissa vuonna 2017 alkanut Kyberturvallisuuden Erikoistumiskoulutus. Korkeakoulutasoinen täydennyskoulutusmuoto, jossa erikoistutaan alalla työskentelevien ja tarvittavan pohjakoulutuksen omaavien ammattilaisten tieto- ja kyberturvallisuuden osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen. Kyberturvallisuuden koulutus ja osaajien saaminen kentälle onkin tällä hetkellä erityisen ajankohtaista ja tarpeellista. Tieto- ja viestintäteknologiaan sekä automaatiojärjestelmiin kohdistuvat riskit ja uhkatekijät ovat moninkertaistuneet ja monimutkaistuneet viimevuosien aikana, joten osaajille on kysyntää. TAMK toteuttaa koulutustaan hyvin pitkälti yrityselämältä ja yhteistyökumppaneilta saatujen tarpeiden pohjalta.

Pääsimme Pitkyberin joukolla tutustumaan TAMKin ICT-koulutukseen ja tällä hetkellä tarjottavien ICT-koulutusohjelmien sisältöihin. Saimme myös mielenkiintoisen infon tulevasta T3-yliopistostamme sekä ICT-koulutuksen tulevaisuuden näkymistä Tampereella ja Pirkanmaalla. Tarkemmin tutustuimme Kyberturvallisuuden koulutuksen sisältöihin vastuuopettajan ja isäntämme, lehtori Ville Haapakankaan opastuksella. 2017 on ensimmäinen kyber-ryhmä käynyt koulutuksensa ja valmistunut. 2018 opiskelijat on valikoitu hakijoiden joukosta ja uusi ryhmä aloittaa tämän viikon perjantaina. Kysyntää on yli tämän hetken tarjonnan.

Tutustuimme erikoistumiskoulutuksen opintojen rakenteeseen ja eri kurssikokonaisuuksien sisältöihin sekä toteutustapoihin, käytännön työskentelyyn ja harjoitteisin sekä kyberturvallisuusopintojen sekä -osaamisen kytkeytymiseen työelämän tarpeisiin. Kurkistimme toki kulissienkin taakse ja kävimme tutustumassa ICT-koulutuksen nykyaikaisiin opetustiloihin, tietoverkko- sekä kyberturvallisuuslabroihin ja tietoturvakoulutukseen käytettävään konesaliin ja harjoitteluun käytettäviin verkkopalveluihin. Loppuhuipennukseksi käärimme hihat ylös ja löimme kädet saveen - eli toisin sanoin suoritimme labra-ympäristön järjestelmiin tiedonkeruu- ja tietomurtoharjoitteita sekä turvatestauksia. Onneksi suljetussa ja hallitussa ympäristössä.

Käynnin sekä juuri valmistuneiden harjoitustöihin tutustumisen pohjalta on helppo todeta että koulutuksen olevan erittäin laadukasta ja sisällöltään valtakunnallisestikin erittäin vertailukelpoista. Erikoistumiskoulutusta jota Suomessa ja Pirkanmaalla juuri nyt kipeästi tarvitaan! Teknologinen kehitys ja digitalisaatio muuttavat arkeamme ja toimintaympäristöämme rajusti ja kiihtyvällä tahdilla - ICT on tässä avainasemassa, ja Tampereen seutu on perinteisesti ollut merkittävä ja uraauurtava ICT-koulutuksen keskittymä, josta moni kansallinen ja kansainvälinen ICT-menestys on ponnistanut.

Nyt ICT teollisuuden alana pirstaloituu ja erilaiset toimiala-IT tarpeet ja vaatimukset nousevat enenevästi esiin. Joissakin yhteyksissä tämä "digi-kehityspolku" on tulkittu niin, että "perinteistä" ICT-koulutusta ei juuri tarvittaisikaan ja siitä voitaisiin luopua koska teknologia yksinkertaistuu ja arkipäiväistyy. Tästä uskallan olla eri mieltä, ja TAMKin kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus on loistava esimerkki vahvan "terävän kärjen" koulutuksen tarpeellisuudesta, jopa välttämättömyydestä. Pidetään siis yhteisesti, yrityksinä - julkisina organisaatioina - järjestöinä - yksityishenkilöinä, huolta sekä ääntä alueemme ICT-koulutuksen tarpeellisuudesta ja kehityksestä. Saavutamme sillä myös itsellemme hieman helpomman ja turvallisemman digitaalisen tulevaisuuden.

Mielenkiintoisen ja mieleenpainuvan illan tiimoilta on ilo kiittää TAMKia hyvästä järjestelystä ja toivottaa Pitkyberin puolesta menestystä tietoturvatyöhönne!

Matti Turunen
Pitky ry - PitKyber

Kuvat: Matti Vuori

 

 

Artikkelilaji: