Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Internetin hallinta uuteen aikaan? Pieni seminaariraportti

Tampereen yliopistolla pidettiin 25.4.2017 iltapäiväseminaari, jonka teemana oli Internetin hallinnoinnin uudistuminen monitoimijamalliin. Matti Vuori kävi kuulolla - tässä kuulumisia.

Internetin hallinnointi on monille vierasta - sitä käytetään kuin kraanavettä tai seinästä tulevaa sähköä, mutta on selvää, että sen hallinnoinnissa on haasteensa - onhan maailmassa 300 miljoonaa domainia ja sen toiminnasta on jokaisen meistä elämä jo pitkälti riippuvainen. Hallinnoinnissa onkin ollut monia vaiheita. Alussa se oli yhden miehen työtä ja kansallista vastuuta jaettiin luottamusperiaatteella eri tahoille. Hallitukset yritettiin pitää poissa kuvioista. Kun netti tuotti Internetin käytön räjähdysmaisen kasvun, tajuttiin, että tarvitaan organisaatio huolehtimaan hallinnoinnista ylätasolla - katsomaan, että ylätason doimaineja jaetaan hallitusti ja infra toimii. Muuten hallinnointi on aina ollut hajautettua. Hallintaorganisaatio ICANN huolehtii vain sen ylärakenteista. Nettiä ei myöskään ohjaa Yhdysvallat, vaikka niin usein väärin kuvitellaan.

Hallinnoinnissa on aina ollut kädenvääntöä - pitäisikö ohjaimissa olla hallituksia vai yksityinen sektori? Niiden välillä on tärkeää olla tasapaino. Ja mukaan pitää nyky-yhteiskunnassa saada myös kuluttajat ja kansalaistahot. Entä voiko ICANNiin luottaa? Voiko se alkaa elää omaa elämäänsä ja korruptoitua kuin vaikka urheilumaailman FIFA? Pitäisikö olla jokin taho vahtimassa sitä? Ei. Vahtivan tahon sijaan luotetaan osallistamiseen ja siihen, että uudessa mallissa on mukana yhteisö, joka pystyy torppaamaan ICANNin mahdolliset virheet.

Nyt pitäisikin saada enemmän ihmisiä ja tahoja mukaan. Hallinnointi ei ole kauhean kiinnostavaa ja ihmisiä pitäisi oivalluttaa huomaamaan, mihin kaikkeen Internet vaikuttaa heidän elämässään - yksityisyyden suoja, tietoturva, IoT:n myötä fyysinen turvallisuus... Hallinnointi linkittyy tiukasti kaikkien meidän arkeemme ja yhteiskuntamme toimivuuteen.

Seminaarista jäi positiivinen jälkimaku. Internetin hallinnointi on kehittynyt ajan myötä haasteisiin vastaten ja tehnee sitä jatkossakin.

Kuvakoosteessa ylärivissä päivän avannut emeritusprofessori Kaarle Nordenstreng, moderaattori Yrjö Länsipuro, ja pääpuhuja professori Wolfgang Kleinwächter Saksasta. Alarivissä kiinalaisia kuulumisia tuonut professori Peixi Xu ja kotimaisten toimijoiden edustajina Aleksi Suhonen (TREX) ja Tapani Tarvainen (EFFI).

Artikkelilaji: