Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

CIO-illan tunnelmia ja ajatuksia

Keskiviikkona 21.11. ICT Leaders Finland järjesti CIO-illan ja tarjosi siihen myös etäyhteysmahdollisuuden. Pitky järjesti katselusession TTY:llä Tietotekniikan laboratoriossa, koska haluamme aina tarjota mahdollisuuden tulla yhteen uusien asioiden parissa. Tero "Tensu" Ahtee (tuttu monille mm. projektinhallintapäivän moottorina ja taas Pitkyn hallituksessa) hoiti ystävällisesti järjestelyt.


Kuva neukkarista

Ilta oli kiva. Ylipäätään on mielenkiintoista kuulla ajatuksia tietohallintojohtamisen maailmasta. Sitä on joskus kutsuttu organisaation IT:n peruskiveksi. Hyvä peruskivi mahdollistaa rikkaan toiminnan ja sitä ei aina huomaakaan arkisessa elämässä. Huono peruskivi taas estää muuttumisen silloin, kun elämäntilanteet tai ympäristö muuttuvat.

Kuulimme tutkimustarinan Päivi Hokkasen väitöskirjatyöstä, joka samalla avasi kuulijoille tutkimustyön tekemisen haasteita. Väitöskirja Essays on the tasks and the role of chief information officers löytyy netistä. Oli kiva kuulla tutkimuksellistakin lähestymistapaa tälläkin alueella. Hokkanen muistutti, että perinteisten survey-tutkimusten anti ei enää riitä, koska asioihin on niin monta tulkintaa ja ensimmäisenä pitää ymmärtää kokonaisuutta, jotta saadaan kaikille riittävän yhteinen avaruus. Tämä koskee niin tutkimusta kuin käytännön organisaatioelämääkin - kun kokonaisuudessa on iso määrä erilaisia asioita ja ilmiöitä ja niihin paljon erilaisia näkökulmia. Mitä kaikkea kulloinkin merkitsee digitalisointi, tekoäly, palvelumuotoilu, kokonaisarkkitehtuuri, robotiikka jne... ja miten kaikkien niihin liittyviä pyrkimyksiä osataan tukea.

Tutkimus zoomaa asioiden syvimpään olemukseen!

Tutkimus zoomaa asioiden syvimpään olemukseen!

Tommi Tuovila valotti haasteita muutoksessa, jossa tietotekniikan pitäisi kuluerän sijaan olla arvontuotannon väline. Se muuttaa suhtautumistamme. Enää ei kysytä onko varaa tehdä jotain, vaan onko varaa jättää jotain tekemättä! Conformance-meininki ei enää riitä mihinkään. Kaivataan myös uusia arvon mittauksenkin eli osoittamisen tapoja.

Kuulimme tuoreen IT- ja digitalisointibarometrin tuloksia. Kokonaisuutena näyttää siltä, että tietotekniikan merkitys kasvaa, mutta panostukset sen soveltamiseen tai johtamiseen eivät ole kauheasti kehittyneet ja tilanteessa olisi paljon parantamisen varaa. (Toisaalta: parantamisen varaa on aina. Jos kysytään HR-väeltä, myynnistä, tuotekehityksestä tai mistä tahansa panostuksista heidän alueelleen, vastaukset eivät olisi välttämättä ylistäviä. Organisaatio on aina kokonainen systeemi, jonka osa-alueiden tasapainoa voi tarkastella vain kokonaisuuden kautta, ei yksittäisen elementin ehdoilla.) Barometrin numeroita kannattaa joka tapauksessa katsella ajatuksella (tätä kirjoitettaessa sen materiaalit eivät vielä olleet tarjolla).

Lopun paneeli valotti erilaisten organisaatioiden suhdetta uusien teknologioiden johtamiseen. Ohjelmistorobotiikan osalta puhuttiin hieman strategioista - miten organisaatioiden kannattaa lähteä kehittämään sitä? Perinteinen lähestymistapa on top-down, mutta nyt näyttää opitun, että kannattaa lähteä bottom-up yksittäisistä sovelluksista. Tietenkin jossain vaiheessa pitää karsia kokonaisuutta kasaan. Samoin on ohjelmistorobotteihin tarve luoda suhde - jos oletetaan niissä olevan jotain erityistä. Jotkut organisaatiot antavat niille ihmisen nimen ja pitävät niitä työtovereina. Näkemykseni on, että se ei kuitenkaan ole hyvä idea, koska ATK:n ja ihmisten välillä oleellista tehdä selkeä ero, jotta ymmärretään kummankin olemus ja erot ja osataan kehittää työyhteisöjä ihmisille heidän ehdoillaan eikä välineille. Ohjelmistorobotiikka ole ole muuta ATK-automaatiota kummempaa, vaikka sitä tehdäänkin palveminen sijaan työasemilla!

Loppukevennys: Tensu osti yhdeksi webinaarievääksi ruissipsipussin. Ruissipsi on kuin moderni IT: kevyt, rasvaton, fokusoitunut, kustannustehokas, ekologinen, skaalautuva - ja paikallista osaamista.

SIpsipussi

Teksti ja kuvat: Matti Vuori

 

 

Artikkelilaji: