Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Copyright ja käyttöehdot

copyTässä esitettyjen verkkosivujen sisällön tekijänoikeudet on Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry:llä (jäljempänä ”Pitky”). Pitky pidättää kaikki tekijänoikeudet sekä muut mahdolliset oikeudet niiden nimityksiin katsomatta ellei sivuilla ole asiasta muuta erikseen mainittu.

Avaamalla verkkosivun, hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, Sinulla ei ole oikeutta avata Pitkyn  verkkosivuja. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin ja tiedostoihin voi lisäksi liittyä erillisiä ehtoja, jolloin niihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi mainittuja erillisiä ehtoja.

Sivujen sisällön tai sisällön osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, tallentaminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi missä muodossa tahansa ilman Pitkyn etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on lähtökohtaisesti kielletty. Sivuja saa katsella verkkoselaimella ja sivuja tai otteita sivuista voi tulostaa omaa henkilökohtaista käyttöön. Sivuilla olevaa sisältöä on lupa jakaa sosiaalisessa mediassa ja vastaavissa sivuille sijoiteltuja jakamisen mahdollistavia toimintoja käyttäen edellyttäen, että tietojen lähde mainitaan niitä käytettäessä.

Pitkyn  verkkosivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisina kuin ne ovat". Pitky ei anna mitään takuuta sivujen tai sivuilla olevien sisältöjen tiedoista, niiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai niiden soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Pitky varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa tai estää niiden käytön oman harkintansa mukaan. Pitky pyrkii pitämään sivustonsa haittaohjelmista vapaana, mutta ei suoranaisesti takaa, että sivuilla oleva aineisto on puhdas viruksista ja muista haitoista. Pitky ei vastaa mistään sivustolla olevan aineiston tai muun sisällön aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä, eikä vahingoista tai oikeudenmenetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuilla olevaa aineistoa voida käyttää.

Pitky ei ota mitään vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin sivustolta on linkkiyhteys.

Toimittamalla sivustolle aineistoa esimerkiksi sähköpostin tai sivustolla olevan verkkolomakkeen kautta, hyväksyt ja vahvistat samalla seuraavaa:

  • lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta
  • aineisto on omaasi ja sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se Pitkylle
  • olet huolehtinut ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten ja muiden haitallisten ominaisuuksien löytämisestä ja poistamisesta
  • Pitkyllä on oikeus ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineisto sellaisenaan ja/tai liittää aineisto osaksi sivuston tietorakennetta, ja Pitky saa aineistoon rajoittamattoman ja veloituksettoman käyttöoikeuden
  • sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Pitkyä kohtaan lähettämääsi aineistoon liittyen ja vastaat kuluista ja vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat siitä, että kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin lähettämäsi aineiston johdosta.

Kaikki riitaisuudet Pitkyn verkkosivujen käyttöön liittyen käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella Suomen lakien mukaisesti.